Regulamin

Uwaga !!!

Od 01-07-2018 do 31-08-2018 sprzedający ma urlop. Można w tym czasie robić u niego zakupy, jednak wysyłka towaru nastąpi po zakończeniu urlopu.

 

1.  Warunki zakupu


Zamówienia w sklepie lazienka-kacper.pl można składać na kilka sposobów:
- przez sklep internetowy
- przez e-mail: phkacper.sklep@vp.pl.


Wszystkie ceny produktów oferowanych w naszym sklepie są cenami brutto.


Oferta zamieszczona na stronach internetowych sklepu lazienka-kacper.pl ma charakter informacyjny co do ceny, wyglądu, składu artykuł, wyposażenia i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.


2.  Realizacja zamówień


Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 

W przypadku dokonania przez Klienta sposobu wyboru płatności za towar w postaci przelewu na rachunek bankowy, towar jest wysyłany niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 2-5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.

 

W przypadku dokonania przez Klienta sposobu wyboru płatności za towar w postaci pobrania, towar jest wysyłany niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 2-5 dni roboczych od daty dokonania zakupu.


3.  Formy płatności


Za towar zamówiony w sklepie lazienka-kacper.pl można zapłacić w następujący sposób:

- przelewem bankowym na konto sklepu w Banku Spółdzielczym Duszniki Oddział w Szamotułach nr 25 9072 0002 2004 0406 8756 0001


- za pobraniem – płatność gotówką przy odbiorze paczki.


4.  Dostawa


Wysyłka wszystkich towarów oferowanych w naszym sklepie realizowana jest za pośrednictwem poczty polskiej.


Koszt dostawy określa aktualny cennik poczty polskiej:

 

WAGA PACZKIOPŁATA (ZŁ)

EKONOMICZNA PRIORYTETOWA
GABARYT A GABARYT B GABARYT A GABARYT B
DO 1KG 9,50 12 11 14
OD 1KG DO 2KG 11 14,5 13 17
OD 2KG DO 5KG 13 17 14,5 19
OD 5KG DO 10KG 19 22 20,5 26

 

Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów dostępnych nie powinien przekroczyć 2-5 dni roboczych. W szczególnych przypadkach, z przyczyn niezależnych od nas termin może się wydłużyć, o czym niezwłocznie zostaniecie Państwo poinformowani.


5 . Gwarancja


Wszystkie towary oferowane przez sklep lazienka-kacper.pl są objęte gwarancją producenta.


Podstawą gwarancji jest wypełniona karta gwarancyjna bądź dowód zakupu czyli paragon lub faktura VAT.


Wszystkie towary w sklepie lazienka-kacper.pl są fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach, wolne od wad.

 

Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu czyli paragon lub faktura VAT na dane firmy:


Przedsiębiorstwo Handlowe KACPER
Mariusz Piechota
Kępa ul. Aroniowa 15
64-500 Szamotuły


6.  Reklamacje

 

Niezgodny z zamówieniem towar, w przypadku stwierdzenia niezgodności lub wad, można zwrócić w oryginalnym opakowaniu sklepowi internetowemu na adres wskazany powyżej. Reklamacja powinna zawierać: numer zamówienia, przyczynę złożenia reklamacji, dokładny opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady, imię i nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu, adres e-mailowy. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru. W takim wypadku koszt transportu ponosi Klient.

 

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony zostanie wymieniony na zgodny z zamówieniem, a koszty przesyłek ponosi sklep internetowy. Jeżeli wymiana towaru będzie niemożliwa, sklep internetowy zwróci Klientowi równowartość wpłaconej kwoty obejmującej także koszty dostawy.

 

7. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 

Każdy konsument ma prawo dokonać zwrotu towaru zakupionego przez Internet. Według definicji zawartej w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw za konsumenta winno się uważać osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

Przedmiotem zwrotu w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176) może być tylko rzecz ruchoma lub usługa.

 

 

Celem dokonania prawidłowego zwrotu w pierwszej kolejności konsument musi złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni, który liczony jest od dnia wydania rzeczy, a w przypadku gdy chodzi o świadczenie usługi od dnia zawarcia umowy i jest zachowany jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane na adres firmy nawet w ostatnim dniu.

 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument, który zawarł umowę na odległość (zwana dalej: ustawą o ochronie praw konsumentów) może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.

 

 

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

 

 

Sklep gwarantuje bezproblemowy zwrot zakupionego towaru.